Tự hào là đơn vị đầu tiên đưa lĩnh vực kinh doanh hiện đại CFD (Contract For Difference) về Việt Nam.
ALFA Media là văn phòng đại diện truyền thông Marketing trực tiếp của những Tập đoàn tài chính hàng đầu ở
Châu Âu như Safecap Investments Ltd, Step By Step Services Limited, Fivecircles Limited …


Tự hào là đơn vị đầu tiên đưa lĩnh vực kinh doanh hiện đại CFD (Contract For Difference) về Việt Nam.
ALFA Media là văn phòng đại diện truyền thông Marketing trực tiếp của những Tập đoàn tài chính hàng đầu ở
Châu Âu như Safecap Investments Ltd, Step By Step Services Limited, Fivecircles Limited …


Tự hào là đơn vị đầu tiên đưa lĩnh vực kinh doanh hiện đại CFD (Contract For Difference) về Việt Nam.
ALFA Media là văn phòng đại diện truyền thông Marketing trực tiếp của những Tập đoàn tài chính hàng đầu ở
Châu Âu như Safecap Investments Ltd, Step By Step Services Limited, Fivecircles Limited …

HÀNH TRÌNH BÃO – HÈ 2019 !!!

Người ta thường nói vui rằng: 

“ Thanh xuân như một chén trà nhâm nhi vài ngụm hết bà thanh xuân “

Vì thế còn trẻ còn thanh xuân thì nên còn trải nghiệm. Khi làm việc tại AlfaMedia các bạn sẽ được làm việc ở 1 môi trường năng động –  sáng tạo – và thanh xuân của mỗi thành viên sẽ luôn được giữ mãi qua những thành công, kết quả qua những giọt mồ hôi, nước mắt và nụ cười…..

Cảm ơn vì đã cùng nhau trải qua mùa hè tuyệt vời …!!!

img28441
img2852

img2858

img2922

img2925

img2926

img2938

img2979

img2992

img3029

img3031

img3055

img3080

img3129

img3147

img3154