Tự hào là đơn vị đầu tiên đưa lĩnh vực kinh doanh hiện đại CFD (Contract For Difference) về Việt Nam.
ALFA Media là văn phòng đại diện truyền thông Marketing trực tiếp của những Tập đoàn tài chính hàng đầu ở
Châu Âu như Safecap Investments Ltd, Step By Step Services Limited, Fivecircles Limited …


Tự hào là đơn vị đầu tiên đưa lĩnh vực kinh doanh hiện đại CFD (Contract For Difference) về Việt Nam.
ALFA Media là văn phòng đại diện truyền thông Marketing trực tiếp của những Tập đoàn tài chính hàng đầu ở
Châu Âu như Safecap Investments Ltd, Step By Step Services Limited, Fivecircles Limited …


Tự hào là đơn vị đầu tiên đưa lĩnh vực kinh doanh hiện đại CFD (Contract For Difference) về Việt Nam.
ALFA Media là văn phòng đại diện truyền thông Marketing trực tiếp của những Tập đoàn tài chính hàng đầu ở
Châu Âu như Safecap Investments Ltd, Step By Step Services Limited, Fivecircles Limited …

BỮA TIỆC CUỐI CÙNG!!!

Cứ tới ngày 31/10 hằng năm - Đúng vào ngày Halloween, thế giới thần tiên, ma mị, đầy phép thuật lại tụ họp mừng 1 năm  quay lại trần gian..... tham gia bữa tiệc CUỐI CÙNG !!!!


79b0c42f05cfe391bade

181da6946774812ad8651


3773b5f47414924acb05


76846f74ae9448ca118584137b0fbbef5db104fe


135372d3b333556d0c22


a23f4ebb8f5b6905304a


c519da941b74fd2aa465


d62ee97c2e9cc8c2918d